Oplysningspligt

 

I forbindelse med brugen af Gigtforeningens Rådgivning er vi forpligtet til at give dig følgende oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger.

 

 

Hvem er dataansvarlig?

 

Gigtforeningen, CVR nr. 42061611, Gentoftegade 118, 2820 Gentofte er dataansvarlig for de oplysninger, som indsamles via alle vores forskellige tjenester. Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 39 77 80 00, eller via mail på info@gigtforeningen.dk

 

 

Hvis du vil i kontakt med Gigtforeningens Databeskyttelsesrådgiver

 

Har du spørgsmål vedrørende dine rettigheder som registreret eller spørgsmål til, hvordan Gigtforeningen behandler dine personoplysninger, kan du kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver ved at sende en mail til dpo@gigtforeningen.dk

 

 

Hvad er personoplysninger?

 

Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, som vi kan bruge til at identificere dig som person – herunder, men ikke begrænset til, dit for- og efternavn, din privatadresse eller anden fysisk adresse, din e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

 

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

 

Formålet med at behandle dine personoplysninger i Rådgivningen er at give dig:

 

 

- Den bedst mulige rådgivning

 

 

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f.

 

 

Modtagere af dine personoplysninger

 

Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet til andre.

 

 

I særlige situationer kan du blive spurgt, om du vil bidrage med din historie eller dine erfaringer til Gigtforeningens politiske arbejde for at skabe bedre vilkår for mennesker med gigt. I disse tilfælde vil vi bede om dit udtrykkelige samtykke til denne videre behandling af dine personoplysninger.

 

 

Tidsrum for behandlingen af dine personoplysninger

 

De personoplysninger vi behandler om dig i Rådgivningen vil blive slette senest 5 år efter din sidste henvendelse.

 

 

Dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger

 

Du kan til et hvert tidspunkt anmode om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse og dataportabilitet. Dette gør du ved at sende en mail til info@gigtforeningen.dk

 

 

Ønsker du mere viden om dine rettigheder se Gigtforeningens privatlivspolitik på www.gigtforeningen.dk/privatlivspolitik

 

 

I de situationer hvor vi anvende dit samtykke til at behandle dine personoplysninger vil du altid kunne trække dit samtykke tilbage. I forbindelse med at vi indhenter dit samtykke vil du få information om hvordan du trækker dit samtykke tilbage.

 

 

Du kan klage til Datatilsynet

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk